Kursplan MKARS 80

 1. Uppstart
  1. Genomgång av byggsaten
  2. Upplägg av kursen / Kurstillfällen
  3. Förbindningsteknik
  4. Verktyg
 2. Byggkväll 1
  1. Blockschema
  2. Del av kretsschema
  3. Montering av påse 1 och 2
  4. Balanserad blandare
 3. Byggkväll 2
  1. Del av kretsschema
  2. Montering av påse 3 (spolar m.m)
  3. Mätningar induktanser
 4. Byggkväll 3
  1. Del av kretsschema
  2. Montering av påse 4 och 5
 5. Antenner
  1. Antennteori
  2. Matarledningar
  3. Konstruktion av antenn
  4. Mätningar

Klubbinfo

JRA KALENDARIUM

Kalender 2021

 

Kalender 2022

----------------------------

JRAINFO

JRAINFO  maillista

Detaljformation om hur det

fungerar finns här

 

--------------------------------------

AMPRNet

Klubben arbetar med uppbyggnad av AMPRNet i Jämtlands län.

Mer information finns på http://Amprnet.se.

AMPRNet-Z info 2020-02-22

Läs mer...

APRS

Nu är vår APRS station igång med koppling till Internet.

Frekvens: 144.800 MHz

Titta på http://aprs.fi så kommer ni att hitta vilka som är igång just nu.

------------------------------------------------

pi-star repeatern QRV !

DMR och D-Star är aktiverat.

 

Callsign

QTH
SK3JR Brattåsen  
QRG(TX) Shift Status
434.5625 -2 MHz   QRV

 

Stort tack till Micke, SA3BED !

---------------------------------------

Samband

Samband

SI9AM

si9am