Kursplan MKARS 80

 1. Uppstart
  1. Genomgång av byggsaten
  2. Upplägg av kursen / Kurstillfällen
  3. Förbindningsteknik
  4. Verktyg
 2. Byggkväll 1
  1. Blockschema
  2. Del av kretsschema
  3. Montering av påse 1 och 2
  4. Balanserad blandare
 3. Byggkväll 2
  1. Del av kretsschema
  2. Montering av påse 3 (spolar m.m)
  3. Mätningar induktanser
 4. Byggkväll 3
  1. Del av kretsschema
  2. Montering av påse 4 och 5
 5. Antenner
  1. Antennteori
  2. Matarledningar
  3. Konstruktion av antenn
  4. Mätningar

Klubbinfo

JRAINFO

JRAINFO  maillista

Detaljformation om hur det

fungerar finns här

 

APRS

Nu är vår APRS station igång med koppling till Internet.

Frekvens: 144.800 MHz

Läs mer...

Samband

Samband

SI9AM

si9am