Artiklar

AMPRNet

Klubben arbetar med uppbyggnad av AMPRNet i Jämtlands län.

Mer information finns på http://Amprnet.se.

AMPRNet-Z info 2020-02-22

Senaste nyheter på http://www.aredn.org/

Funktionärer i AMPRnet Sverige: funktionärslista

SK3GA Hudiksvall: AMPRNet info

Vad är AMPRNet ? Broschyr

ESR sätta upp anslutning till AMPRNet

Konfigurationsbeskrivning: Runbook AMPRnet SM7i

Internationella organisationen: publikationer

Österrike: Hamnet

Italien : Cisar WIFI network

USA: Washington state network

Mer information fås från SM3EQF