QTH Lokator

Vad är en QTH-lokator?

 

För att på ett enklare sätt ange sin position på jorden så har man delat in jorden i ett rutnät.

Lokator

Jorden är indelad i 324 fält. Varje fält är 20 longitudgrader brett och 10 latitudgrader högt och är uppdelad i 100 rutor. Varje sådan ruta är i sin tur uppdelad i 576 delrutor.

Man har sedan anget varje fält med en bokstavskombination på AA..RR, varje ruta med 00..99 och varje delruta med aa..xx.

För att ange sin position så så använder man alltså 6 tecken. Ex J079ab

Bilden visar Sverige med Fälten JP, KP,JO och dess rutnät. Varje Ruta är sedan uppdelat i delrutor som inte syns här.

Läs mera om detta på Wikipedia

Hur hittar jag min QTH-lokator?

Tag fram din position med hjälp av en GPS eller via en karta.

Gå sedan till ARRL på denna adress och knappa in din longitud och latitud.

Ett väldigt enkel sätt är att via Googlemap ta fram sin position och lokator.

Här kan du hitta din QTH lokator via GoogleMaps.

Här kan du också hitta din lokator via GoogleMaps.

TinyLocator är en fri programvara som du kan hämta här.